• [ にっかん ]

  n

  Cảm giác về xác thịt/cảm giác về tình dục/nhục cảm
  (人)の肉感をそそる :Gây cảm giác về xác thịt của (ai đó)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X