• Tin học

    [ こうていおうとう ]

    chấp nhận/thừa nhận [acknowledge (ACK)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X