• Kỹ thuật

    [ まくあつけい ]

    máy đo dộ dày lớp phủ bề mặt [Thickness tester (non-destructive type)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X