• Kỹ thuật

    [ りんかいしんどうすう ]

    tần số tới hạn [critical frequency]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X