• Tin học

    [ じどうボリュームにんしき ]

    nhận dạng âm lượng tự động [AVR/Automatic Volume Recognition]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X