• Kỹ thuật

    [ じどうこうさくぶつこうかんそうち ]

    thiết bị thay vật gia công tự động [automatic work]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X