• Kỹ thuật

  [ じどうせんばん ]

  máy mài tự động [automatic lathe]

  [ じどうせんばん ]

  máy tiện tự động [automatic screw machine]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X