• Kỹ thuật

  [ じどうおくり ]

  sự đẩy tự động [power feed]

  [ じどうおくり ]

  sự đưa tự động [automatic feeding]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X