• Kỹ thuật

    [ じねんしき ]

    màu tự nhiên/màu gốc của vật liệu [material color, natural color]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X