• Kỹ thuật

    [ じこうせい ]

    tính tự cứng [self-hardening property, self-hardening]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X