• [ いたる ]

  v5r

  đến nơi
  好機至る: thời cơ đã đến
  đạt tới/đạt đến
  目的地に至る: đạt được mục đích
  足跡の至らないところはない: không có chỗ nào là không đặt chân đến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X