• [ こうしんじょ ]

  n

  văn phòng thám tử/phòng thông tin
  商業興信所: Phòng thông tin thương mại.
  phòng thương mại/phòng thông tin
  商業興信所: Phòng thông tin thương mại
  商業興信所調書: Bản báo cáo của phòng thông tin thương mại
  信用興信所: Phòng thông tin tín dụng
  hãng điều tra tín dụng

  Kinh tế

  [ こうしんじょ ]

  hãng điều tra tín dụng [credit agency]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X