• [ ていしん ]

  n

  chiều dài của tàu
  一艇身の差で勝つ :thắng nhờ vào sự khác nhau về chiều dài tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X