• [ かんてい ]

  n

  đoàn xe/hạm đội/đàn
  快速小型艦艇: đàn muỗi
  海軍艦艇: hạm đội hải quân
  核兵器搭載艦艇: hạm đội được trang bị vũ khí hạt nhân
  機動艦艇: hạm đội cơ động
  軍用艦艇: đoàn xe quân dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X