• [ かかん ]

  n

  tràng hoa/vòng hoa
  競技の勝者のかぶる花冠: vòng hoa dành cho người chiến thắng
  花冠柄: hoa văn hình vòng hoa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X