• [ くみ ]

  n

  vị đắng/đắng
  苦味がある: có vị đắng
  ~より苦味が少ない: vị đắng ít hơn so với cái gì
  苦味のある果物: hoa quả có vị đắng
  苦味の強いビール: bia có vị đắng mạnh

  [ にがみ ]

  n

  vị đắng
  苦味のある果物: Hoa quả có vị đắng
  少し苦味のある緑茶: Chè xanh có vị đắng một chút
  口中に苦味を感じる: Cảm thấy đắng trong miệng
  ~に苦味を出す: Cho vị đắng vào ~.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X