• Tin học

  [ えいじ ]

  ký tự Roman/ký tự chữ [Roman letter/alphabetic character]
  Explanation: Trong ấn loát, đây là một kiểu chữ dạng đứng có trọng lượng trung bình. Trong việc đọc và sửa chữa bản in thử, đây là các ký tự không nhấn mạnh.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X