• Kinh tế

  [ にえき ]

  Chất xếp/bốc dỡ

  [ にやく ]

  làm hàng [cargo handling]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  Kỹ thuật

  [ にえき ]

  xếp dỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X