• Kinh tế

  [ にがわせしんようじょうにかんするとういつきそくおよびかんれい ]

  quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ [uniform customs and practice for documentary credit]
  Category: Ngoại thương [対外貿易]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X