• [ ぞうしょ ]

  n

  việc sưu tập sách/bộ sưu tập sách
  彼は蔵書家です: anh ta là một nhà sưu tập sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X