• [ こうしんきょく ]

  vs

  hành quân ca

  n

  khúc hành tiến/khúc diễu hành/khúc hành quân
  行進曲を演奏する: Trình diễn khúc hành tiến
  軍隊行進曲: Khúc hành tiến quân đội (khúc quân hành)
  義勇軍行進曲 (中国): Khúc hành quân của quân đội tình nguyện (Trung Quốc)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X