• Tin học

    [ おもてプロセスグループID ]

    ID của nhóm tiến trình tiền cảnh [foreground process group ID]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X