• Kỹ thuật

    [ ひょうめんちょうりょくけい ]

    đồng hồ đo sức căng bề mặt [Surface tension meter]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X