• Tin học

    [ ほじょそうち ]

    dụng cụ hỗ trợ/thiết bị hỗ trợ [auxiliary device/auxiliary equipment]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X