• Kinh tế

  [ せいひんちょうさ ]

  việc kiểm tra sản phẩm/việc thử nghiệm sản phẩm [product testing (RES)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X