• Kinh tế

  [ みまわれる ]

  tự dưng đến (điều phiền toái) [have something bad (endaka, etc.) visited upon you]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X