• [ きょよう ]

  n

  sự khoan dung/sự độ lượng/khoan dung/độ lượng
  sự cho phép/sự chấp nhận

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X