• [ わだい ]

  n

  đề tài
  đầu đề câu chuyện
  chủ đề
  (ngôn ngữ học) chủ ngữ
  (triết học) chủ thể

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X