• Kinh tế

  [ にんちてきふきょうわりろん ]

  thuyết về sự bất thỏa hiệp trong nhận thức [cognitive consistency theory (SUR)]
  Category: Marketing [マーケティング]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X