• []

  n, n-suf

  ngôn ngữ/từ
  混同しやすい(語): Từ dễ nhầm lẫn
  語/秒: Từ /giây
  語/分: Từ /phút
  Ghi chú: đi ghép sau từ khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X