• [ ごい ]

  n

  nghĩa của từ
  語意反用: Phản ngữ (câu ngược nghĩa)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X