• Tin học

    [ よみだしせんようメモリ ]

    bộ nhớ chỉ đọc/ROM [read-only memory (ROM)]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X