• Tin học

    [ ろんりリンクせいぎょプロトコル ]

    giao thức kiểm soát kết nối luận lý [logical link control protocol]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X