• Tin học

    [ ろんりリンクせいぎょふくそう ]

    tầng kiểm soát kết nối luận lý [logical link control layer]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X