• Kỹ thuật

  [ ろんりかいろ ]

  mạch logic [logical circuit]
  Explanation: 0か1で表される信号で、演算や制御を行う回路。 論理回路

  Tin học

  [ ろんりかいろ ]

  mạch logic [logic device/logic circuit]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X