• Tin học

    [ ろんりせきそし ]

    cổng Và/phần tử Và [AND gate/AND element]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X