• [ こうえん ]

  n

  diễn giảng
  bài giảng/bài nói chuyện
  原子力発電についてご講演願えますか。: Ông có thể có một bài giảng về phát điện nguyên tử hộ tôi được không ?

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X