• [ きんけい ]

    kính gửi
    Ghi chú:dùng để mở đầu thư trong trường hợp lịch sự

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X