• [ けいこく ]

  n

  sự cảnh cáo/sự khuyến cáo/sự khuyên răn/sự răn đe
   ~色: màu sắc cảnh cáo ở động thực vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X