• [ ぎじ ]

  n

  phiên họp
  nghị sự
  議事に加わる: tham gia nghị sự
  議事に入ったところで: tại nơi có nghị sự
  議事に入る: bắt dầu nghị sự
  議事の進行を妨害する: làm phương hại (ảnh hưởng) đến tiến trình nghị sự
  議事の進行を図る: lập kế hoạch tiến hành nghị sự
  議事を再開する: tái mở nghị sự

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X