• Kinh tế

  [ じょうとせい ]

  tính có thể chuyển nhượng được (quyền lợi, v.v...) [transferability (of rights, etc.)]
  Category: Tài chính [財政]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X