• [ ごう ]

  n

  người giỏi giang/xuất sắc
  豪傑: hào kiệt ; 文豪: v
  ào ạt/to/lớn xối xả/như trút nước
  熱帯特有の豪雨 :cơn mưa xối xả vùng nhiệt đới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X