• [ ごうしょうそう ]

    n

    tầng lớp buôn bán giàu có/tầng lớp nhà giàu

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X