• [ つらぬく ]

    v5k

    xuyên qua/xuyên thủng qua/xuyên suốt/quán triệt

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X