• [ たっとぶ ]

  v5b

  tôn kính/tôn trọng/sùng kính/khâm phục/coi trọng
  家柄を ~: tôn kính dòng dõi gia đình
   財宝を ~: coi trọng tài sản quý

  [ とうとぶ ]

  v5b

  tôn kính/tôn trọng/sùng kính/khâm phục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X