• [ ちょうじん ]

  n

  siêu nhân
  彼は睡眠時間3時間で一日15時間働いている。まさ超人だ。: Anh ta ngày chỉ ngủ có 3 tiếng và làm việc 15 tiếng. Quả đúng là siêu nhân.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X