• [ ぐんじゅひん ]

  n

  quân dụng/hàng hóa dùng cho quân đội/đồ quân dụng
  海軍軍需品: hàng hóa dùng cho hải quân
  軍需品の購入: mua đồ quân dụng
  軍需品の生産: sản xuất đồ quân dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X