• [ なんせい ]

    n

    Tính mềm dẻo/tính linh hoạt/sự đàn hồi

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X