• [ なんこう ]

  n

  thuốc xoa vết thương/thuốc chữa vết thương/thuốc bôi vết thương
  外用専用の軟膏: thuốc xoa vết thương dùng bên ngoài
  Thuốc mỡ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X