• [ きんがん ]

  n

  sự cận thị/tật cận thị/chứng cận thị/cận thị
  ひどい近眼の人: người bị cận thị rất nặng
  近眼鏡 : kính cận thị
  強度の近眼である : bị cận thị
  近眼の人: người cận thị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X